Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Tư Giản
Điện thoại: 02439325131
Ngày ban hành:
14/04/2018
Ngày hiệu lực:
15/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực