Thứ 5 ngày 26 tháng 9 năm 2019 Trường Mầm non Tuổi Hoa tổ chức cho các con liên hoan ăn buffet. Kính mong các quý vị phụ huynh cho con đi học đầy đủ để tham gia.