Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Tư Giản
Điện thoại: 02439325131
 10/05/18  Thực đơn  27
Thực đơn tuần 3 tháng 4 cho bé
 10/05/18  Thực đơn  26
Thực đơn tuần 2 tháng 4 cho các bé
 10/05/18  Thực đơn  23
Thực đơn tuần 1 tháng 4