Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Tư Giản
Điện thoại: 02439325131

Tăng cường các điều kiện về vật chất và tinh thần trong từng cơ sở giáo dục tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống xâm hại, bạo lực học đường; toàn bộ CBGVNV và học sinh có lối sống lành mạnh, ứng xử văn hóa. Học sinh được tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng và nhân ái,được phát huy dân chủ và tạo điều kiện để phát triển phẩm chất và năng lực.

Ngày ban hành:
07/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Giúp cộng đồng người nước ngoài đang cư trú và học tập trên địa bàn quận và bạn bè quốc tế hiểu chính xác, đầy đủ về quan điểm, chủ trương, chính sách của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo phù hợp với quy định của Việt Nam và pháp luật quốc tế; trách nhiệm của việt Nam trong việc xây dựng, củng cố, bảo vệ,phát triển mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với các quốc gia có liên quan đến Biển Đông.

Ngày ban hành:
07/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về hiểm họa tác hại của ma túy, mại dâm, HIV/AIDS đối với bản thân, gia đình và xã hội để cán bộ, giáo viên, nhân viên có kĩ năng tự phòng ngừa, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, mại dâm,HIV/AIDS, kiên quyết không để ma túy, mại dâm, HIV/AIDS có cơ hội xâm nhập vào trường học.

Ngày ban hành:
07/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Năm 2018, nhà trường tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cán bộ giáo viên nhân viên về các Luật và văn bản thực hiện luật như: Luật PBGDPL, Luật Thủ đô, luật Giáo dục, Luật giao thông đường bộ; Luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các văn bản về quy chế dân chủ trong trường học, Bộ luật hình sự, quyền và bổn phận trẻ em theo Luật trẻ em, bảo vệ môi trường; các văn bản về năm trật tự và văn minh đô thị, phòng chống ma túy HIV/AIDS; vệ sinh, an toàn thực phẩm; bạo lực học đường phòng chống tác hại của thuốc lá

Ngày ban hành:
07/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/04/2018
Ngày hiệu lực:
16/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/04/2018
Ngày hiệu lực:
15/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực