Ngày 8/5/2019,  trường mầm non Tuổi Hoa đã tổ chức tập huấn cho 100% giáo viên nhà trường giúp các đồng chí giáo viên nắm bắt rõ ràng về công tác đánh giá chuẩn Giáo viên mầm non để đánh giá sát thực nhất cho bản thân mình cũng như đồng nghiệp.

     Ngày 8/10/2018, Bộ Giáo dục – đào tạo đã ban hành  thông tư số 26/2018/TT-BGD ĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Đây là quy định mới nhất về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non nhằm đánh giá sát thực nhất giúp giáo viên nhìn nhận rõ những mặt mạnh, mặt yếu và có kế hoạch tự bồi dưỡng cho bản thân rõ ràng, cụ thể.

     Ngày 8/5/2019,  trường mầm non Tuổi Hoa đã tổ chức tập huấn cho 100% giáo viên nhà trường giúp các đồng chí giáo viên nắm bắt rõ ràng về công tác đánh giá chuẩn Giáo viên mầm non để đánh giá sát thực nhất cho bản thân mình cũng như đồng nghiệp.

     Trong buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, đã hướng dẫn các đồng chí giáo viên rất đầy đủ, cụ thể về các tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá chuẩn giáo viên mầm non. Đồng thời, giải đáp các thắc mắc, băn khoăn của các đồng chí giáo viên về minh chứng cho các tiêu chí.

     Dưới đây là 1 số hình ảnh của buổi tập huấn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Thủy- Phó hiệu trưởng hướng dẫn giáo viên nhà trường đánh giá chuẩn Giáo viên mầm non

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Thủy- Phó hiệu trưởng hướng dẫn giáo viên nhà trường đánh giá chuẩn Giáo viên mầm non
Các đồng chí giáo viên đưa ra thắc mắc về Chuẩn đánh giá giáo viên mầm non
Các đồng chí giáo viên đưa ra thắc mắc về Chuẩn đánh giá giáo viên mầm non
Đồng chi Nguyễn Thanh Thủy - Phó hiệu trưởng giải đáp thắc mắc của các giáo viên

Tác giả: Trương Thị Minh