Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020 về phối hợp trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ và chuẩn bị cho năm học mới. Chiều ngày 4 tháng 9 năm 2019 trường Mầm  non Tuổi Hoa tổ chức họp Ban đại diện cha mẹ học sinh để bàn về công tác chuẩn bị cho năm học mới.

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020 về phối hợp trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ và chuẩn bị cho năm học mới. Chiều ngày 4 tháng 9 năm 2019 trường Mầm non Tuổi Hoa tổ chức họp Ban đại diện cha mẹ học sinh để bàn về công tác chuẩn bị cho năm học mới.
Tham dự buổi họp gồm có:
- Bà: Phạm Thị Phương - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
- Bà: Nguyễn Thanh Thủy - Phó hiệu trưởng
- Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng - Kế toán - Thư ký Hội đồng

- Giáo viên chủ nhiệm của 15 lớp.

- Đại diện trưởng ban phụ huynh của 15 lớp.
 Buổi họp Ban đại diện cha mẹ học sinh đầu năm học 2019-2020 gồm các nội dung sau:
- Bà: Phạm Thị Phương – BTCB - Hiệu trưởng nhà trường chủ trì cuộc họp báo cáo đặc điểm tình hình của trường về cơ sở vật chất, số lượng CB-GV-NV, số học sinh và số lớp trong năm học 2019-2020. Triển khai công tác thu – chi  năm học 2019–2020 ( có văn bản kèm theo).

- Ban đại diện cha mẹ học sinh báo cáo tình hình hoạt động năm học 2018-2019 và đề xuất những nội dung trọng tâm phối kết với nhà trường trong năm học 2019-2020.

- Phụ huynh nhất trí 100% với các khoản thu thoả thuận năm học 2019– 2020. Buổi họp diễn ra nghiêm túc và thành công.
- Dưới đây là một số hình ảnh của buổi họp:

Đồng chí Phạm Thị Phương (Hiệu trưởng nhà trường) trao đổi về tình hình của trường

Đồng chí Phạm Thị Phương (Hiệu trưởng nhà trường) trao đổi về tình hình của trường

Phụ huynh cho ý kiến