Phương pháp Montessori là phương pháp lấy khả năng tự học là nền tảng cơ sở .Chú trọng vào việc khai thác tiềm năng sẵn có , không áp đặt trẻ, chỉ quan sát đưa ra gợi ý và hỗ trợ khả năng tự phát triển của trẻ. Bên cạnh yếu tố phương pháp dạy, hệ thống giáo cụ Montessori cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong sự thành công của trẻ. Bởi thông qua việc trẻ sử dụng giáo cụ, trẻ sẽ học được rất nhiều kiến thức bổ ích, đồng thời phát huy được khả năng độc lập, sáng tạo và tự tin trong cuộc sống.

Trường mầm non Tuổi Hoa tham gia tập huấn phương pháp Montessori tại Phòng GD&ĐT Quận Hoàn Kiếm

Ngày 28/9/2019 Phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm tổ chức buổi tập huấnphương pháp Montessori cho các trường mầm non trong quận .

   Phương pháp Montessori là phương pháp lấy khả năng tự học là nền tảng cơ sở .Chú trọng vào việc khai thác tiềm năng sẵn có , không áp đặt trẻ, chỉ quan sát đưa ra gợi ý và hỗ trợ khả năng tự phát triển của trẻ. Bên cạnh yếu tố phương pháp dạy, hệ thống giáo cụ Montessori cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong sự thành công của trẻ. Bởi thông qua việc trẻ sử dụng giáo cụ, trẻ sẽ học được rất nhiều kiến thức bổ ích, đồng thời phát huy được khả năng độc lập, sáng tạo và tự tin trong cuộc sống.

   Qua buổi tập huấn Montessori giáo viên các trường mầm non trong Quận học hỏi được nhiều kiến thức mới mẻ, thú vị, trực tiếp áp dụng vào công việc giảng dạy, giúp trẻ có được những giờ học vui vẻ, thoải mái, hiệu quả.

Sau đây là một số hình ảnh giáo viên thực hành với đạo cụ Montessori.