Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020 trường mầm non Tuổi Hoa kết hợp với trường MN Tháng 8, MG Tuổi Thơ, MN Sao Sáng , MN 1-6 , MN 31 Nhà Chung , tham gia tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ mầm non vào ngày 17/9/2019.

TRƯỜNG MẦM NON TUỔI HOA THAM GIA TẬP HUẤN KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ MẦM NON

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020 trường mầm non Tuổi Hoa kết hợp với trường MN Tháng 8, MG Tuổi Thơ, MN Sao Sáng , MN 1-6 , MN 31 Nhà Chung , tham gia tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ mầm non vào ngày 17/9/2019.

Tại buổi tập huấn, 100% GV các trường được nghe bác sĩ TTYT Quận truyền đạt nội dung về các nguy cơ gây tai nạn thương tích, hậu quả của tai nạn thương tích và các giải pháp phòng tránh tai nạn thương tích. Nguyên tắc sơ cấp cứu ban đầu cho người bị tai nạn thương tích, trong đó tập trung vào một số tai nạn thương tích thường gặp như: điện giật, say nắng, ong đốt, bị bỏng, gãy xương, dị vật đường thở…
Thông qua buổi tập huấn giúp cán bộ, giáo viên của các trường được trang bị kiến thức , những kỹ năng cơ bản về sơ cấp cứu và phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ mầm non .

Sau đây là một số hình ảnh hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu do Bác sỹ TTYT Quận hướng dẫn .

Bác sỹ trung tâm y tế quận hướng dẫn một số kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích

Bác sỹ TTYT hướng dẫn cách ép tim

Giáo viên thực hành ép tim

Giáo viên thực hành ép bụng đẩy dị vật đường thở

Hướng dẫn cách tìm mạch

 Hướng dẫn cách di chuyển bệnh nhân đến TTYT