Thực hiện Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 21/12/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội, kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 22/02/2019 của UBND quận Hoàn Kiếm về phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm, hôm nay ngày 16/4/2019 Trườn Mầm non Tuổi Hoa phối hợp cùng Trung tâm Y tế Quận Hoàn Kiếm đã tiến hành phun thuốc muỗi tại toàn bộ các khu vực tại nhà trường.

Thực hiện Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 21/12/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội, kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 22/02/2019 của UBND quận Hoàn Kiếm về phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm, hôm nay ngày 16/4/2019 Trườn Mầm non Tuổi Hoa phối hợp cùng Trung tâm Y tế Quận Hoàn Kiếm đã tiến hành phun thuốc muỗi tại toàn bộ các khu vực tại nhà trường như Sân trường, lớp học, khu vực bếp, các phòng chức năng....:

 

Các cán bộ Y tế Quận phun thuốc muỗi tại khu vực sân trường sau khi trẻ đã ra về hết

Phun thuốc muỗi tại khu vực cổng trường

Các cán bộ Y tế phun thuốc muỗi toàn bộ khu vực sảnh ở các tầng

Phun thuốc muỗi tại sảnh tầng 2

Phun thuốc muỗi tại toàn bộ khu vực sảnh các tầng

 

Phun thuốc muỗi tại 100% các lớp học

Phun thuốc muỗi tại 100% các lớp học

Phun thuốc muỗi toàn bộ khu vực trong lớp học

Các cán bộ Y tế phun thuốc muỗi tại tầng 4-Khu vực bếp và khu vực thủy canh của nhà trường

Cán bộ Y tế phun thuốc tận trong các ngóc ngách tại khu vực tầng 4

Phạm Kim Phượng