Chương trình kĩ năng sống Novastars là chương trình kĩ năng sống duy nhất được bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam thẩm định , cho phép dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước.Chương trình kĩ năng sống Novastars phát triển toàn diện cho trẻ về 3 nhóm KNS: kĩ năng tự phục vụ ,kĩ năng giao tiếp xã hội và kĩ năng giải quyết vấn đề.

Chương trình kĩ năng sống Novastars là chương trình kĩ năng sống duy nhất được bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam thẩm định , cho phép dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước.Chương trình kĩ năng sống Novastars phát triển toàn diện cho trẻ về 3 nhóm KNS: kĩ năng tự phục vụ ,kĩ năng giao tiếp xã hội và kĩ năng giải quyết vấn đề.

Với mục tiêu phát triển mạnh mẽ kĩ năng sống cho các con, khuyến khích sự chủ động , tích cực, tạo nền tảng vững chắc cho con trong tương lai, trường mầm non Tuổi Hoa đã phối hợp cùng công ty cổ phần Novastars tổ chức chương trình để giới thiệu về các lớp kĩ năng sống cho trẻ từ 3 - 6 tuổi. Đây là chương trình tốt nhất giúp phát triển kỹ năng sống cho trẻ trong độ tuổi 3 - 6 và cũng là chương trình kĩ năng sống duy nhất đã được Bộ GD&ĐT thẩm định, cho phép chính thức giảng dạy tại các trường mầm non, cho phép dạy ở các trường mầm non trên cả nước .

Sau đây là một số hình ảnh có trong chương trình: