Đầu tháng 8/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa hướng dẫn triển khai cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” theo chỉ đạo của UBND Thành phố. Ngày 22/8/2019, Trường mầm non đã triển khai và tổ chức hướng dẫn cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên về cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến”.

     Dịch vụ hành chính công: là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. Mỗi dịch vụ hành chính công gắn liền với một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân.

     Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng với nhiều mức độ khác nhau phù hợp với nhu cầu của các đối tượng sử dụng khác nhau. 

     Sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; đặc biệt là tránh được tệ nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ công quyền, hách dịch; tăng tính công khai, minh mạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

     Nhằm phổ biến rộng rãi các thủ tục hành chính được cải cách thông qua dịch vụ công trực tuyến của Thành phố, cuộc thi tìm hiểu về linh vực này đang được phát động trong toàn ngành giáo dục từ đầu năm học mới. Đầu tháng 8/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa hướng dẫn triển khai cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

     Căn cứ kế hoạch số 84/KH- UBND ngày 4/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức cuộc thi " "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thực hiện kế hoạch số 1649/Kh-SGDĐT ngày 04/5/2019 của Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Hà Nội về việc tham gia cuộc thi ""Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” của ngành Giáo dục và đào tạo Hà Nội. Thực hiện kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 24/4/2019 của UBND quận Hoàn Kiếm về việc tổ chức cuộc thi ""Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến”trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm.

    Phòng Giáo dục đào tạo quận xây dựng kế hoạch tham gia cuộc thi ""Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” của ngành giáo dục và đào tạo quận Hoàn Kiếm và triển khai tới 100% các trường trong Quận.

     Ngày 22/8/2019, Trường mầm non Tuổi Hoa đã triển khai và tổ chức hướng dẫn cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên về cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến”. Ban giám hiệu nhà trường phối hợp với Công đoàn đã hướng dẫn đầy đủ cụ thể cho giáo viên, nhân viên các nội dung cần tìm hiểu cũng như thể lệ cuộc thi, hình thức thi, thời hạn nộp bài thi.... 

     Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ khá mới mẻ với phần lớn giáo viên, nhân viên trường Mầm non Tuổi Hoa, do đó, ai cũng rất tập trung, nghiêm túc khi được hướng dẫn. Hi vọng rằng, với sự nghiêm túc và tinh thần cầu thị của mình, các bài thi của Trường mầm non Tuổi Hoa sẽ đạt được kết quả tốt. 

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi hướng dẫn của nhà trường. 

Đồng chí Phạm Thị Phương- Hiệu trưởng đang triển khai các nội dung của cuộc thi
Đồng chí Tạ Thị Kiều Hương- Phó hiệu trưởng nêu ý kiến về cách thức tham gia cuộc thi

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Thủy- Phó hiệu trưởng nhắc nhở về thời hạn nộp bài thi

 Tác giả: Châu Thị Thanh Loan