Trường mầm non Tuổi Hoa đã thực hiện các thao tác mẫu tuyển sinh trực tuyến nhằm giúp các vị phụ huynh nắm rõ và dễ dàng thực hiện thao tác tuyển sinh trực tuyến

Ý NGHĨA CỦA TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

      F1. Giúp CMHS đăng ký tuyển sinh được thuận lợi, nhanh chóng, chính xác

      F2. Giúp việc quản lý, chỉ đạo được khoa học, thuận lợi, dễ dàng, minh bạch và công bằng

      F3. Đảm bảo quyền lợi cho học sinh được tuyển sinh theo đúng tuyến

 

TUYẾN TUYỂN SINH LÀ GÌ?

      Tuyến tuyển sinh của trường là những địa bàn dân cư mà học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc cư trú thực tế ở đó nhà trường được phép tuyển sinh theo quy định, do UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt.

 

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH LÀ GÌ?

      Đối tượng tuyển sinh là những đối tượng học sinh trên địa bàn dân cư tham gia tuyển sinh theo tuyến của các trường, được phân thành 04 đối tượng:

      FDT1: Học sinh có hộ khẩu thường trú và nơi cư trú hiện tại đều thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường;

      FDT2: Học sinh có hộ khẩu thường trú thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường nhưng nơi cư trú hiện tại không thuộc địa bàn tuyển sinh của trường;

      FDT3: Học sinh có nơi cư trú hiện tại thuộc địa bàn tuyển sinh của trường nhưng hộ khẩu thường trú không thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường;

      FDT4: Học sinh có hộ khẩu thường trú và nơi cư trú hiện tại đều không thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường.

 

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2019-2020

      - Đăng ký tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: Từ ngày 03/7/2018 đến ngày 05/7/2018

(Thử nghiệm đăng ký trực tuyến tuyển sinh vào trường mầm non  từ 9h ngày 15/6/2019 đến 9h ngày 17/6/2019). 

Dưới dây là hướng dẫn cụ thể, giúp các bậc phụ huynh dễ dàng thực hiện các thao tác đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con em mình. 

Các thao tác đăng ký tuyển sinh trực tuyến

 

Các thao tác đăng ký tuyển sinh trực tuyến
Các thao tác đăng ký tuyển sinh trực tuyến
Các thao tác đăng ký tuyển sinh trực tuyến
Các thao tác đăng ký tuyển sinh trực tuyến
Các thao tác đăng ký tuyển sinh trực tuyến
Các thao tác đăng ký tuyển sinh trực tuyến

 

Một số lưu ý khi đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Tác giả: Trường Mầm non Tuổi Hoa