Trường mầm non Tuổi Hoa trân trọng thông báo tới các vị phụ huynh kế họach tuyển sinh năm học 2019 - 2020 cuả nhà trường. Rất mong nhận được sự phối hợp của các vị phụ huynh để công tác tuyển sinh của nhà trường diễn ra thuận lợi. 

TB Tuyển sinh 2019 - 2020 - Copy.pdf