Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 14/03/2019 của UBND Quận Hoàn Kiếm về việc Phun hoá chất diệt côn trùng chủ động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2019

Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 14/03/2019 của UBND Quận Hoàn Kiếm về việc Phun hoá chất diệt côn trùng chủ động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 21/12/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội, kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 22/02/2019 của UBND quận Hoàn Kiếm về phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm, UBND Quận Hoàn Kiếm xây dựng kế hoạch tổ chức phun hoá chất diệt côn trùng chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết cụ thể như sau: 

 

62-kh-phun_hoa_chat_diet_con_trung_2019.pdf