Cách giúp người lớn và trẻ em vượt qua sự căng thẳng COVID-19

Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam xây dựng infographics khuyến cáo những phương pháp đơn giản giúp người lớn và trẻ em vượt qua căng thẳng trong dịch bệnh COVID-19.

Cách giúp người lớn và trẻ em vượt qua sự căng thẳng COVID-19

Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam xây dựng infographics khuyến cáo những phương pháp đơn giản giúp người lớn và trẻ em vượt qua căng thẳng trong dịch bệnh COVID-19.

 

 

Vui chơi an lành sẽ giúp trẻ vượt qua căng thẳng trong dịch COVID-19. Ảnh: TRẦN NGỌC

https://baomoi.com/cach-giup-nguoi-lon-va-tre-em-vuot-qua-su-cang-thang-covid-19/c/34229665.epi