6 hướng dẫn vệ sinh, khử khuẩn để phòng, chống dịch Covid-19

 Bộ Y tế đã xây dựng và đưa ra 6 hướng dẫn vệ sinh, khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19. Hướng dẫn dành cho gia đình; người cách ly tại nhà, nơi lưu trú; tại chung cư, khu tập thể, khu nhà hoặc chung cư cho thuê; tại trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch (khu dịch vụ); tại nơi làm việc; tại trường học.

6 hướng dẫn vệ sinh, khử khuẩn để phòng, chống dịch Covid-19

 Bộ Y tế đã xây dựng và đưa ra 6 hướng dẫn vệ sinh, khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19. Hướng dẫn dành cho gia đình; người cách ly tại nhà, nơi lưu trú; tại chung cư, khu tập thể, khu nhà hoặc chung cư cho thuê; tại trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch (khu dịch vụ); tại nơi làm việc; tại trường học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hanoimoi.com.vn/infographic/Suc-khoe/961731/6-huong-dan-ve-sinh-khu-khuan-de-phong-chong-dich-covid-19