10 điều người dân cần nằm lòng để phòng chống COVID-19 - Ảnh 1.

 Nguồn: https://tuoitre.vn/10-dieu-nguoi-dan-can-nam-long-de-phong-chong-covid-19-20200405110701721.htm