Trường Mầm non tuổi Hoa xin trân trọng thông báo tới quý vị phụ huynh về Chương trình thăm quan Lăng Bác cho các bé lứa tuổi mẫu giáo.

Trường Mầm non tuổi Hoa xin trân trọng thông báo tới quý vị phụ huynh về Chương trình thăm quan Lăng Bác cho các bé lứa tuổi mẫu giáo như sau: