Trường Mầm non Tuổi Hoa trân trọng gửi tới quý vị phụ huynh kế hoạch tổ chức Tổng kết hè cho học sinh như sau: