Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Tư Giản
Điện thoại: 02439325131

Chào mừng QTPN 8/3

Nguồn: Trường mầm non Tuổi Hoa