Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Tư Giản
Điện thoại: 02439325131

Bé tham quan Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam

Nguồn: Trường Mầm non Tuổi Hoa