Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Tư Giản
Điện thoại: 02439325131
 10/05/18  Tài liệu  63
Có những điều rất đơn giản để tạo nên một trí tuệ lớn. Điều này phụ thuộc vào sự giáo dục của cha mẹ lúc con còn bé thơ. Bạn nên thực hiện những điều khuyên sau đây thường xuyên để tạo nền tảng bước đầu cho con thành công.