Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Tư Giản
Điện thoại: 02439325131
 • Trịnh Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0934530310
  • Email:
   linhtrinh23101997@gmail.com
 • Trần Mỹ Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0936680808
  • Email:
   mylinhdc8@gmail.com
 • Phạm Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0981349693
  • Email:
   hienpham201093@gmail.com
 • Đinh Thị Ngọc Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986135581
  • Email:
   ngovchausaosang@gmail.com
 • Phan Bảo Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916616793
  • Email:
   phanbaoyen12379@gmail.com
 • Nguyễn Bích Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0982189176
  • Email:
   bichvan1706@gmail.com
 • Nguyễn Thu Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cấp dưỡng
  • Điện thoại:
   0965568658
 • Vũ Thị Thanh Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916097201
  • Email:
   vittit@gmail.com
 • Lưu Thị Minh Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0904631299
  • Email:
   minhthuy9314@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01666464692
  • Email:
   mn.thanhxuan.tuoihoa@gmail.com