Đại hội chi đoàn trường mầm non Tuổi Hoa 2018-2019 diễn ra vào hồi 9 giờ ngày 28/12/2018