Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Tư Giản
Điện thoại: 02439325131
  • 31961719_1610533005730569_5514902264793268224_n
  • A211
  • B4_081679

Giới thiệu trường

Ban Giám Hiệu nhà trường cùng các giáo viên luôn chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như các hoạt động phong trào.

Video